Companies In Suzhou - Resource (2 results)

     
  • Suzhoux
  •  
  • Guineax
  •  
  • Resourcex

SHENWEI CNC MACHINE TOOL(JIANGSU)CO.,LTD Suzhou (Guinea)

Exporter/Importer • Chemicals • Public Ltd. firm

guinea ,LTD Address:JiangsuJiangsuSuzhouXiangchengNo.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province. In 2017, the company moved from Kunshan to the garden city known as paradise - Suzhou. The opening of the new building, relying on Suzhou strong industrial base and high-quality human resources, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics Suzhou ,LTD Address:JiangsuJiangsuSuzhouXiangchengNo.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province. In 2017, the company moved from Kunshan to the garden city known as paradise - Suzhou. The opening of the new building, relying on Suzhou strong industrial base and high-quality human resources, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics No.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province....

SHENWEI CNC MACHINE TOOL(JIANGSU)CO.,LTD Suzhou (Guinea)

Exporter/Importer • Chemicals • Public Ltd. firm

guinea ,LTD Address:JiangsuJiangsuSuzhouXiangchengNo.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province. In 2017, the company moved from Kunshan to the garden city known as paradise - Suzhou. The opening of the new building, relying on Suzhou strong industrial base and high-quality human resources, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics Suzhou ,LTD Address:JiangsuJiangsuSuzhouXiangchengNo.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province. In 2017, the company moved from Kunshan to the garden city known as paradise - Suzhou. The opening of the new building, relying on Suzhou strong industrial base and high-quality human resources, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics No.3 YaoFengqiao Road, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province....

Want to Grow your business too?
Register Free

Copyright © 2000 - 2017 IndiaBizClub. All rights reserved